Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit!

Moje metody - jak pracuji

Psychologická astrologie

Práce s archetypy

Astrologie, s níž pracuji, se netýká předvídání budoucnosti. Neřekne vám, co se vám stane, ani vám neřekne, co máte dělat nebo jak žít svůj život, je mnohem více sofistikovanější a respektuje svobodnou vůli člověka.

Archetypální a psychologická astrologie spojuje to nejlepší z tradičních astrologických znalostí s moderní psychologií. Tahle kombinace představuje silný nástroj pro sebepoznání, sebe-porozumění a psychologicko-spirituální růst. 
 

Pronikněte díky astrologii do sebe a zjistěte, kým opravdu jste. Propojte se svou intuicí a věřte sami v sebe. Jedině tak můžete začít tvořit svoji vlastní realitu.

Astrologie je symbolickým jazykem , obsahujícím celou psychiku člověka. Horoskop je osobní mapou vašeho potenciálu. Poukazuje na nevědomé talenty a vryté bloky ( které se duše rozhodla v téhle inkarnaci opustit).

Pomohu vám s překladem vašeho horoskopu.

Moje astrologická práce je vodítkem na cestě k sebeuvědomování si sám sebe, k lásce k sobě samému - s cílem podpořit váš vlastní duchovní růst a proces individualizace.

A k čemu je to dobré ? Jedná se o proces vedoucí k vitalitě, k pevnému zdraví, k vyrovnané psychice a k definitivnímu napravení mezilidských vztahů. 

Mou velkou inspirací jsou: Peter Fraiss, Ingrid Zinnel, Peter Orban, Richard Stříbrný, Petra Nel Smolová, Stanislav Grof, Marcus Jehle

Hodně čerpám z prací : Wolfgang Döberreiner, Anita Cortesi, Richard Tarnas, Renn Butler, Stephen Arroyo,Liz Green, Ingrid Zinnel, Erin Sullivan, Alice O Howell,...

 

Symbolon  

Hravá metoda kombinující astrologii a práci s archetypálními kartami.

Vyvinuli ji Ingrid Zinnel, Peter Orban a Thea Weller.

Všechno, co je zapomenuté a leží někde hluboko v naší psychice, budou vyvedeno na povrch a pročištěno.

Tím se uvolní spousta zabržděné energie. A ta začíná opět pomalu proudit. 

Tato metoda poukazuje na veškeré povinnosti, které musíme přijmout, abychom mohli žít šťastný a svobodný život. Někdy to není jednoduché a skoro vždy to obnáší odvahu a chuť ke změně. 

Krásné obrázky na kartách přinášejí metaforicky spoustu materiálu ležícího v podvědomí. Samotný pohled na kartu ledacos napoví.

Tuto metodu lze obohatit o rodinné konstelace s kameny (které jsou vyznamnými nosiči energií).