Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit!

Etický rámec mé práce s lidmi

Výslovně prohlašuji, že vždy jednám dle svého nejlepšího vědomí a svědomí

Zde je výčet mých osobních etických zásad:

 

  1. Emoční pohoda a klid klienta je vždy v centru mého zájmu
  2. Rozhovor s klientem vedu s empatií a respektem k jeho osobě, uznávám jeho svobodnou vůli
  3. Pracuji na základě astrologického modelu kvality času a povzbuzuji klienty k tomu, aby se rozhodovali sami 
  4. Vyhýbám se všem druhům morálních úsudků a předsudků a nerozlišuji situace a charaktery na dobré a špatné
  5. Nikdy na klienty netlačím a nezastrašuji interpretací horoskopu, vždy mám na paměti, že každá astrologická konstelace může být interpretována několika způsoby
  6. Horoskop, jeho interpretace, veškeré osobní údaje a vše, co během sezení zazní - je vždy důvěrné (pokud nejsou výslovně šířeny dále  samotným klientem)
  7. Jsem pro klienta vždy jasně vymezena z hlediska osobních potřeb a cílů (emocionálně, finančně nebo sexuálně)
  8. Neustále rozvíjím své astrologické know-how

V lásce , respektu a pokoře