Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit!

Když člověk přestane být blboučce sympatický, ponoří se do hloubky života a přesto si zachová smysl pro své hodnoty rovnováhy a harmonie. (Pluto ve Vahách)

Apel na generaci (1971-1984)

Také často slyšíte, že mladší generace nestojí za nic, že se neumí pořádně postavit na své vlastní nohy, že nejsou dostatečně dravé a agresivní, že nejsou pracovité, že jsou to takové wishy – washy, že teda ti starší nebyli tak lenivý, měli mnohem více energie a větší tah na branku – a hlavně ! nehledali ve všem jen ‘‘ falešnou‘‘ harmonii.

Nenechme se ošálit – hodnoty harmonie a míru jsou právě naší silnou stránkou. Naše generace (1971-1984) – mnohem více jak kterákoliv jiná, má v sobě velmi silně zakořeněný vztah k harmonii a k vyrovnaným harmonickým vztahům. Pokud se nám to nedaří, a stále propadáme do úzkosti, že jsme slabí, že bychom měli být mnohem agresivnější, pracovitější, pořádkumilovní, atd..  – tak stále jen bojujeme s našim vlastním stínem, a dříve či později nás začnou tyhle vlastnosti ovládat, až se z nás stanou robotické nevypočitatelné střely.

Jsme stále pod vlivem generací před námi, jejichž hodnoty byly postavené na energičnosti, suverenitě, sebereprezentaci, touze vyniknout (pluto ve lvu), ale i na pracovitosti, kritickém rozumu, praktičnosti, obezřetnosti (pluto v panně).

Je dobré se s tím usmířit. Přijmout i fakt, že v minulosti tyhle hodnoty hýbaly světem, a bylo to tak v pořádku. Dnes je svět jiný – svět touží po harmonii a svět generace 1971-1984 je předstupínkem nových hodnot, které budou následovat.

Výše zmiňované hodnoty nadále zůstavají, jsou to dary našich předků, našich starších sourozenců nám. Naše generace přináší ovšem hodnoty nové – a to – smysl pro diplomacii a spravedlnost, zdvořilost, harmonii, estetické nadání, kultivovanost, schopnost navazování vztahů, a touhu po ideálních vztazích. V tomhle právě jsme velkou inspirací všem ostatním.

Nepropadejme ovšem stinné stránce naší generace – což je především strach z konfliktu, strach z emocí a neochota vidět ošklivé stránky života.

Využijme tenhle čas – pro přijetí darů našich předků, generací před námi. Jejich síla je nám k dispozici, stačí ji jen přijmout. Nesrovnávejme se s nimi. Požadejme je v duchu nebo i nahlas o jejich sílu a na tomhle základě vytvořme upřímný, spravedlivý a harmonický svět.

Harmonie a mír jsou naše hodnoty – nejsou falešné. Falešnost z nich jde cítit jen proto, že se stále srovnáváme s generacemi před námi, cítíme se vůči nim méněcenní a přicházíme tím o energii.

Postavme se konečně do své vlastní síly, uznejme naše vlastní hodnoty a přestaňme se srovnávat.

To je náš odkaz našim bližním.

Jsem astrolog a specializuji se na práci s lidskou duší. Konkrétně se zaobírám lidským sebe - vědomím, transformačními procesy duše a duchovními příčinami bulimie. Za pomoci horoskopu dokážu s klientem hovořit o příčině jeho potíží, zvědomit jádro jeho osobnosti a poukázat na vyšší smysl událostí, které se odehrávají v lidském životě.